EU Funds

Spółka Renderro Sp. z o.o. realizuje Projekt B+R pn. „Opracowanie i implementacja do istniejącej platformy Renderro optymalnego i transparentnego środowiska pracy multi-cloud.” w ramach programu “Bony na Innowacje dla MŚP” o nr. POIR.02.03.02-06-0015/19-00. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 476 748 zł, a wartość wkładu UE wynosi 329 460,00 zł.

FE_POIR_pozim_english;